Hệ thống xử lý nước sạch khu du lịch sinh thái resort

Hệ thống xử lý nước sạch khu du lịch sinh thái resort cung cấp nguồn nước đảm bảo VSATTP theo tiêu chuẩn nước sinh hoạt và nước ăn uống Việt Nam, cung cấp các giải pháp xử lý nước ngầm, nước sông, hồ, suối thành nước sinh hoạt, nước ăn uống …