– Song chắn thủ công
– Song chắn băng tải liên tục
– Máy sàng quay hình trống
– Máy nghiền
– Máy sàng quay