Máy tạo Ozone xử lý nước là một thiết bị oxy hóa mạnh nhất mà các chuyên gia có thể sử dụng để làm sạch và khử trùng trong xử lý nước.

Ozone, còn được gọi là trioxygen, có công thức hóa học là O3 và được cấu tạo bởi ba nguyên tử oxy.

Khí Ozone tự nhiên không ổn định ở điều kiện khí quyển bình thường. Trong các ứng dụng thực tiễn, Ozone phải được tạo ra tại chỗ bằng máy tạo Ozone.

Tuổi thọ của Ozone trong nước phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau bao gồm nhiệt độ nước, nồng độ Ozone và thành phần của chính nước.

VNMAY cung cấp các loại máy phát Ozone trong phòng thí nghiệm đến các hệ thống xử lý nước Ozone lớn.

Các thiết bị tạo Ozone cần được đánh giá, kiểm soát về hiệu suất, chất lượng và độ tin cậy.

VNMAY có thể cung cấp hệ thống Ozone chìa khóa trao tay cho bất kỳ yêu cầu kỹ thuật nào của khách hàng.