Máy ép bùn chân không quay

– Máy ép bùn chân không quay được sử dụng để tách  sàng chất rắn lơ lửng và các loại sợi có trong nước thải.
– Máy có cấu tạo bao gồm một trống quay, nhiều trục quay, rãng song song trốngmột tấm vải lọc bao quanh trống  các phần vào từng khe trục.

Mã: RVDFP Danh mục: