Đèn UV 2 GPM Watts Mỹ

Đèn UV 2 GPM Watts Mỹ có tia UV đạt được 30mj/cm2 trong suốt thời gian tuổi thọ của bóng UV và đúng lưu lượng thiết kế.