Máy bơm nước gia đình Shimizu CM-100

Máy bơm nước gia đình Shimizu CM-100 bơm nước ly tâm lưu lượng lớn.