Lọc tinh FlowMax HP series

Lõi lọc tinh, lọc xác vi khuẩn
Vật liệu 100% polypropylene

Mã: FPP-0,2-20-DOE Danh mục: