Lõi lọc Filox-R 20″ khử sắt, mangan, H2S Kapano

2.200.000

Khử phèn sắt, mùi hôi H2S
(dùng cho lọc nước giếng)

Ứng dụng: Lọc nước giếng nhiễm phèn, có mùi hôi/ tanh, nhiễm khuẩn

còn 1000 hàng