Lõi lọc than hoạt tính khối đặc tạo vị MAXT-975 10″ Watts – Nhập khẩu Mỹ

499.000

Lõi lọc than hoạt tính tạo vị chuyên dùng cho sản xuất nước đóng chai, bình

còn 100 hàng