Máy bơm áp lực cao HP – CNP

Máy bơm áp lực cao HP – CNP bơm nước công nghiệp áp suất cao, buông bơm bằng inox SS304.