Máy bơm ly tâm cuốn hút con sên một tầng cánh NISO – CNP

Máy bơm ly tâm cuốn hút con sên một tầng cánh NISO – CNP bơm nước ly tâm cuốn hút dạng con sên lưu lượng lớn.