Máy lọc nước cho máy chạy thận bệnh viện

Máy lọc nước được thiết kế, lắp đặt và cho chất lượng nước sau lọc đạt tiêu chuẩn AAMI của Hoa Kỳ. Thiết bị đồng bộ, có tính năng tự động hóa cao, chất lượng ổn định phù hợp với điều kiện tại các bệnh viện, trung tâm ý tế của Việt Nam.