Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo 1400l/h

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo 1400l/h tinh chế nước siêu tinh khiết, đạt tiêu chuẩn AAMI an toàn cho máy chạy thận nhân tạo tại các bệnh viện.