Máy lọc nước nhập khẩu từ Mỹ TGI RO 380 GPD Watts

88.000.000

Máy lọc nước nhập khẩu từ Mỹ TGI RO 380 GPD Watts cung cấp nguồn nước an toàn, tinh khiết bằng cách sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược. Nó có thể loại bỏ hơn 90% tổng các chất rắn hòa tan, hơn 99% chất hữu cơ và hơn 99% vi khuẩn.

còn 1 hàng