Thiết bị lọc nước sinh hoạt công nghiệp NC Watts

35.880.000

Thiết bị lọc nước sinh hoạt công nghiệp NC Watts loại bỏ mầu, mùi, clo dư, hoá chất độc hại, thuốc trừ sâu.

còn 10 hàng