Cột lọc nước áp lực Watts van Fleck 2750

Cột lọc nước áp lực Watts van Fleck 2750 có van điều khiển tự động, có thể sử dụng với các vật liệu lọc than hoạt tính gáo dừa, Micro-Z, Greensand, Filox-R, xử lý nước sinh hoạt, nước giếng khoan, nước sông hồ.

Mã: BW-F2750 Danh mục: