Lọc bóng sợi

Bộ lọc bóng sợi  thùng tròn bằng thép, sử dụng áp lực kiểu lọc, vật liệu lọc bóng sợi. Sản phẩm này có lợi thế về tốc độ lọc caocông suất lớn, hiệu quả tốt, chiếm ít diện tích. Thiết bị này phù hợp cho lọc trực tiếp sau xử lý sinh học nước thải các ngành công nghiệp khác nhau, nước thải tái sử dụng, tiền xử lý nước cấp công nghiệp và xử lý tuần hoàn nước của hồ bơi.

Mã: BQ/BJ Danh mục: