Cột lọc đa lớp

Bộ lọc đa lớp lọc được sử dụng cho mục đích loại bỏ các chất rắn lơ lửng, vẩn đục và các hạt khác. Hệ thống là bao gồm nhiều lớp vật liệu lọc khác nhau, kích thước hạt lọc khác nhau.
Bộ lọc đa lớp giữ lại các hạt căn lơ lửng trong nước bằng các lớp vật liệu của mình. Sau một thời gian nhất định, các hạt căn này được thải ra ngoài bằng công đoạn rửa ngược giúp vật liệu lọc sạch trở lại và tiếp tục hoạt động bình thường.

Mã: FC Danh mục: