Cánh khuấy

Cánh khuấy là một phần của hệ thống định lượng trong xử lý nước thải, giúp tăng cường và đẩy nhanh phản ứng hóa họcthường bao gồm động cơ, trục khuấy, và lưỡi.