Hệ thống dẫn trộn hóa chất

Hệ thống dẫn trộn hóa chất được thiết kế với tiêu chuẩn chất lượng cao, đạt được kết quả tối ưu, chịu được sự khắc nghiệt của quá trình xử lý hóa chất.
– Có nhiều mẫu tùy theo yêu cầu các ngành công nghiệp.
– Có loại đơn tầng hoặc đa tầng theo yêu cầu.