Cột lọc nước khử phèn sắt mangan Watts van Fleck 3900

Cột lọc nước khử phèn sắt mangan Watts van Fleck 3900 sử dụng vật liệu lọc Filox-R hoặc Greensand trong xử lý nước giếng khoan, nước ngầm.

Mã: BW-F3900 Danh mục: