Hệ thống lọc nước điện tử 2500l/h

Hệ thống lọc nước điện tử 2500l/h ứng dụng quy trình và công nghệ xử lý nước để loại bỏ các chất gây ô nhiễm, khoáng chất, vi sinh vật, vi lượng hóa chất hữu cơ và vô cơ.

Mã: UPWS-2500 Danh mục: