Hệ thống lọc nước siêu tinh khiết điện tử 700l/h

Hệ thống lọc nước siêu tinh khiết điện tử 700l/h ứng dụng quy trình và công nghệ xử lý nước để loại bỏ các chất gây ô nhiễm, khoáng chất, vi sinh vật, vi lượng hóa chất hữu cơ và vô cơ.