Máy bơm dung dịch khí tự mồi inox QY – CNP

Máy bơm dung dịch khí tự mồi inox QY – CNP bơm kết hợp dung dịch và khí, buồng bơm băng inox SS304.