Máy rửa chiết rót đóng nắp đồ uống có gas cân bằng áp lực tự động

Máy rửa chiết rót đóng nắp đồ uống có gas cân bằng áp lực tự động sử dụng cho chiết rót chai thủy tinh, chai nhựa, chai PET.