Máy thổi vỏ chai bán tự động 1 máy thổi

Máy thổi vỏ chai bán tự động 1 máy thổi vỏ chai từ phôi chai để sản xuất đồ uống.

Mã: L-BS510 Danh mục: