Máy tiếp nắp chai PET, nắp chai nhựa

Máy tiếp nắp chai PET, máy tiếp nắp chai nhựa cho máy rửa vỏ chai, chiết rót, đóng nắp chai tự đông.