Bể chứa nguyên liệu sản xuất nước ép trái cây, nước trà CG

Bể chứa nguyên liệu sản xuất nước ép trái cây, nước trà CG làm bằng thép không gỉ.