-10%

Phụ kiện máy lọc nước

Rơ le áp cao máy RO gia dụng

200.000 180.000
-10%
200.000 180.000
-9%

Phụ kiện máy lọc nước

Transformer máy RO gia dụng 1,2A

330.000 300.000
-8%

Phụ kiện máy lọc nước

Van cơ 3 cửa backwash 3/4″ Pentair

600.000 550.000
-4%

Phụ kiện máy lọc nước

Van cơ 4 cửa softener 3/4″ Pentair

700.000 670.000
-17%

Phụ kiện máy lọc nước

Van điện từ (solenoid valve) P-SD-50

300.000 250.000
-17%

Phụ kiện máy lọc nước

Van điện từ (solenoid valve) P-SV-50

300.000 250.000