Hạt lọc Micro-Z AlamoBrand Watts – Nhập khẩu Mỹ

Vật liệu lọc đa lớp Alamo Micro-Z tốt hơn các vật liệu lọc đa lớp thông thường do cấu trúc độc đáo của nó, cho phép hạt xâm nhập sâu vào các lớp lọc để có chất lượng lọc tốt hơn và lưu lượng tăng lên.

Nhà sản xuất: Watts

Nhập khẩu Mỹ