Hạt trao đổi cation xử lý độ cứng AlamoBrand A4000 Watts – Nhập khẩu Mỹ

Vật liệu lọc Alamo brand A4000 là hạt trao đổi cation gel-type axit mạnh, cao cấp, tinh khiết được thiết kế đặc biệt cho xử lí nước dân dụng.

A4000 là vật liệu hạt nhựa polystyrene divinylbenzene liên kết ngang gồm các hạt kết hợp với nhau và khó tách rời.

Nhập khẩu Mỹ.