Máy chiết rót trọng lực tự động GCP

Máy chiết rót trọng lực tự động GCP có thể chiết rót nóng, chiết rót lạnh, dùng để chiết rót chai nhựa, chai PET.