Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng bình, nước khoáng đóng bình

Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng bình, dây chuyền sản xuất nước khoáng đóng bình, hoạt động tự động, sản xuất nước đóng bình 3 gallon, 5 gallon, 19 lít, 20 lít, 21 lít, công suât từ 50 đến 1200 bình/h.