Máy co màng nắp bình 5 hoặc 3 gallon

Máy co màng nắp bình 5 hoặc 3 gallon dùng để co màng nắp của bình 5 hoặc 3 gallon trong sản xuất nước tinh khiết hoặc nước khoáng đóng bình.