Bộ lọc cát công nghiệp trong xử lý nước

Bộ lọc cát công nghiệp trong xử lý nước sử dụng cát thạch anh làm vật liệu lọc và nước thô được lọc từ trên xuống dưới.

☘ Hiệu suất lọc cao

☘ Chi phí vận hành, bảo dưỡng thấp

☘ Quá trình lọc không bị gián đoạn