Máy chiết rót áp suất âm GFP

Máy chiết rót áp suất âm GFP sử dụng để chiết rót chai nhựa, chai PET, chai thủy tinh.