Đèn UV 12 GPM Watts Mỹ

Đèn UV 12 GPM Watts Mỹ diệt khuẩn, khử trùng không cần sử dụng hóa chất, tia UV đạt được 30mj/cm2 trong suốt thời gian tuổi thọ của bóng UV và dùng đúng lưu lượng thiết kế.