Hệ thống hút cát kiểu cây cầu

Hệ thống kênh dẫn nước thải có cát thúc đẩy việc lắng đọng cát ơ cuối của kênh dẫn. Cát được dẫn ra khổi đáy kênh bằng một thiết bị có hình cây cầu được hỗ trợ bởi bơm cát thả chìm.