Máy lốc xoáy loại cát

Tách sạn từ nước thải giúp ngăn ngừa các vấn đề như lắng sạn, tăng độ mài mòn và tắc nghẽn.

Mã: JSGC Danh mục: