Máy tách cát kiểu xoắn ốc

– Máy tách cát được thiết kế để thu thập các loại cát, các hạt trầm tích nặng  tách chúng ra khỏi nước  chất hữu cơ.
– Nước phải được làm sạch đi vào phễu lắngnơi một vách ngăn với van cân bằng sẽ tạo ra một dòng chảy thành lớp tạo ra sự lắng đọng của các hạt rắn. Hệ thống sẽ vận chuyển cát, trầm tích rửa sạch với tốc độ thấp quay vào thùng chứa cát  nước thải đã xử lý đi ra khỏi hệ thống.