Hệ thống phản ứng kỵ khí UASB

Hệ thống xử lý kỵ khí (UASB)  hệ thống xử lý kỵ khí nước thải công nghiệp tập trung hoặc không tập trung loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ caoNước thải chảy trở lên trong một lò phản ứng thẳng đứng qua một “tấm chăn bùn hạt”Vi khuẩn sống trong bùn phân hủy chất hữu cơ bằng phân hủy yếm khíbiến nó thành khí sinh học. Chất rắn cũng được giữ lại bởi một hiệu ứng lọc của “chăn bùn”Chế độ “chảy lên”  chuyển động của các bong bóng khí cho phép trộn mà không cần hỗ trợ cơ khíVách ngăn ở phía trên cùng của lò phản ứng cho phép khí thoát ra và ngăn chặn sự giảm sút của chăn bùnNhư tất cả các phương pháp xử lý hiếu khíUASB yêu cầu sau xử lý để loại bỏ tác nhân gây bệnh. Do khả năng loại bỏ thấp các chất dinh dưỡng, nước thải cũng như bùn ổn định có thể được sử dụng trong nông nghiệp.
 
Mã: UASB Danh mục: