Hệ thống phản ứng tuần tự SBR

Lò phản ứng hàng loạt tuần tự (SBR) là quá trình bùn hoạt tính được thiết kế để hoạt động trong điều kiện trạng thái không ổn địnhMột SBR hoạt động trong một chế độ hàng loạt đúng với thông khí và xử lý bùn, cả hai xảy ra trong cùng một bểSự khác biệt lớn giữa SBR  phương pháp liên tục dòng chảy thông thường là hệ thống bùn hoạt tính các bể SBR thực hiện các chức năng của cân bằng thông khí và lắng đọng trầm tích trong một trình tự thời gian chứ không phải là trong chuỗi không gian thông thường của hệ thống liên tục dòng chảy. Ngoài ra, hệ thống SBR có thể được thiết kế với khả năng để xử lý một loạt các khối lượng chảy đến trong khi hệ thống liên tụcdựa trên một lưu lượng chảy đến cố địnhDo đó, có một mức độ linh hoạt kết hợp với làm việc trong một thời gian chứ không phải là trong một chuỗi không gian.

Mã: SBR Danh mục: