Lõi lọc than hoạt tính gáo dừa in-line (T33) Kapano

242.000

Cải thiện vị của nước và tạo khoáng nhẹ

Sử dụng sau màng RO

Vật liệu than hoạt tính gáo dừa dạng hạt

còn 100 hàng

Mã: GAC-102 Danh mục: