Lõi lọc tạo khoáng Bio in-line Kapano

300.000

Tăng oxy trong nước, tăng năng lượng

Sử dụng sau màng RO

còn 100 hàng

Mã: BIO-102 Danh mục: