Máy chiết rót cân bằng áp lực tự động GD

Máy chiết rót cân bằng áp lực tự động GD sử dụng chai thủy tinh, chai nhựa PET, chai PVC, lon pop-top can.