Đèn UV có bộ điều khiển Hydro-Safe Watts Canada

Đèn UV có bộ điều khiển Hydro-Safe Watts Canada được kiểm soát cường độ tia UV đạt 254 nm và hiển thị kết quả trên màn hình.