Máy trộn đồ uống có gas QHS

Máy trộn đồ uống có gas QHS ứng dụng để cải thiện tỷ lệ của nước, xi-rô và carbon dioxide.