Máy co màng nhiệt PE GP-402

Máy co màng nhiệt PE GP-402 để bọc ngoài thùng carton hoặc bọc màng co kiện thực phẩm, đồ uống.