Máy dán thùng carton HF1030

Máy dán thùng carton HF1030 có thể hoạt động độc lập hoặc trong dây chuyền sản xuất.