Máy đóng kiện màng co nhiệt tự động

Máy đóng kiện màng co nhiệt tự động sử dụng nhiệt để đóng màng co PE cho các kiện sản phẩm đồ uống dịch vụ.